Konkláve poprvné! Podruhé! Potřetí! Počtvrté i popáté!

Jak se tak říká opakování je matka moudrosti. A proto je třeba si znovu přečíst o všem důležitém, co se dělo na online konkláve, které proběhlo už skoro před měsícem. Proč číst něco o čem jste četli už 4x? Protože zatím jste to nečetli z mo(u)drého pohledu!

Na malém plácku za hradem se sešla skupina osob všech věků i barev hábitů a napjatě čekala. Redaktorky Corvina se usadily s popcornem a kolou v zadní části plácku, kde se jim dostalo dokonalého výhledu na všechny přítomné. Po úvodních slovech pana Williamse se rozhostilo naprosté (v rámci možností) ticho.

*

Jako první probírané téma nás zaujalo téma obnošování kolejních předmětů. Bylo oznámeno, že školní rada odhlasovala nový systém, který bude spočívat v následujícím: kolejní předměty se budou i nadále obnošovat, nicméně tuto skutečnost bude možné za pomocí magie zvrátit. Postup pro toto kouzlo má být náročný a přimět koleje ke spolupráci a iniciativě. Každý student bude moci očarovat maximálně jeden kolejní předmět a jakmile k tomu dojde, všechny existující kopie předmětu budou opět nové a nebudou už moci být nikdy obnošené. Pokud kouzlo sešle nevyzrálý student, je potom velmi pravděpodobné, že se kouzlo nepovede a předmět, který tento student vlastní, se zničí. Vyšší ročníky (třetí ročník a výše) mají 100% šanci na úspěch při splnění ostatních podmínek. Recept na kouzlo bude zjistitelný, ovšem nebude prozrazeno, kde jej nalezneme – má se jednat o součást celé hry.

Po několika upřesňujících dotazech byli všichni přítomni ujištěni o skutečnosti, že pan Williams čte pozorně veškeré dotazy i stížnosti na Ministerstvu kouzel a problémy se zrcadly u kadeřníka i s kumbály aktivně řeší. Pokud není odpověď v brzké době, zabere mu více času řešení daného problému.

Došlo také na smutnou zprávu ohledně pravděpodobného zrušení magíka Stratég, neboť není v silách hradu technicky zajistit jeho správné fungování s ohledem na počet aktivních hráčů. Mnozí z hráčů přitakali, že často ti zlomyslnější prohravší schválně hru vzdali těsně před porážkou a protivníkovi stejně nebyla výhra přičtena. Magík bude, merlinužel, zrušen všem, včetně současných držitelů. Pan Williams také v souvislosti s touto záležitostí zmínil do budoucna ochotu k doladění jiných problémů s Dobytou věží.

*

Jelikož nebylo dalších podstatných dotazů, které by se netýkaly famfrpálu, došlo k započetí řešení hlavního bodu programu – právě famfrpálu. V tuto chvíli jsou v řešení drobné problémy s panelem odpočítávání, s mizejícími odrážedly a například vytváření simulace padání camrálu z rukou střelců. Tyto změny a řešení by měly být uvedeny do pořádku ještě před začátkem famfrpálové sezony. Jiné novinky bychom neměli tuto sezonu očekávat. Nižší prioritu má poté doplnění kompletního archivu sezón.

Hranice, po kterou ovlivňuje hru let na koštěti zůstane na 50 terčících. Existují obavy vedení školy z nepoctivosti některých letců při návštěvě letové plochy. Tato skutečnost se záhy stala podnětem pro velmi živou diskusi a vyjádření nesouhlasu. Debata byla utnuta výrokem pana Williamse:

ronald

Dalším velkým tématem konkláve byla horní hranice zkušeností hráče. Proběhla další velmi živá a na názory a nápady pestrá diskuze, z níž vzešlo několik vylepšení a upřesnění pravidel famfrpálu. V rámci snahy o snažší zapojení nováčků do hry bude zisk zkušenosti pro hráče do určité úrovně rychlejší než pro ostatní, protože začátečníci se přeci učí rychleji. Otázky na to, kolikrát rychleji a do které úrovně, budou předány k řešení studentské radě. Aplikována by tato novinka měla být plánovaně pro další sezónu.

Dalším tématem bylo řešení provázanosti zisku zkušeností z brankáře na střelce. Tato situace by měla být řešena úpravou zisku zkušeností brankáře na 2 zkušenosti za hlídání obručí. Pro příští sezonu je v plánu také velká novinka. Tou by měly být speciální akce postů - pro brankáře například opakovaná osmička, pro chytače například Vronského finta. V plánu je dále i to, že i když se hráč naučí více speciálních fint, bude si moci vybrat, než nastoupí na koště, které může použít.

V následujících minutách nebo hodinách, člověk skoro ani neví, proběhly diskuze na více témat. Řešilo se například vypouštění Zlatonky, přičemž změny byli zamítnuty. V návaznosti byla řešena celkově doba zápasu. S ohledem na pozdní hodinu a poněkud neinovativní požadavky byla debata ukončena bez řešení.

***

Po dlouhém boji zavládl opět klid a mír - skončilo oficiální online konkláve a my (redaktorky CD) ve zdraví přežily.
Zalíbil se ti článek? Vyjádři svůj názor v komentářích, to je totiž to, co autor článku ocení nejvíce! přidat komentář


Tiráž Autor: Effie Melissa Jayce
Vydáno: 4/2014

Komentáře
škoda jen, že nedošlo na souboj.. to by konkláve s přítomností koly a popcornu dotáhlo k dokonalosti.. snad příště! :)
Any | 21. 04. 2014
skvělý článek, já pak moc nedávala pozor, tak aspoň vím, co se dělo :)
Linn | 21. 04. 2014
1653473602