Prodloužit regenerační čas? Řekli jsme ne!

Obyvatelé hradu a především hráči famfrpálu v nedávné době jistě zaznamenali návrh na prodloužení doby regenerace. Následovalo hlasování v koleji tak i mezi kolejemi. 3:1, takový je výsledek, ale co se skrývá za celým návrhem a jaký názor na návrh měli samotní hráči?

Tradiční konkláve na Letním výjezdním semináři je příležitostí, kdy se kdokoliv může zeptat vedení školy na cokoliv. V praxi to vypadá asi tak, že si ředitel Matthew Whitecrow zdvojnásobí operačním paměť posazením druhého mozku na svou hlavu a Michael Jones začne ze svého seznamu, délkou ne nepodobnému toaletnímu papíru, předčítat své dotazy. Mezi nimi se letos objevil i dotaz na regeneraci energie pro famfrpál. O věcném průběhu konkláve nás pan ředitel informoval v Denním věštci, Lví tlapou nabídl článek s ukázkou mozků.

Předmětem dotazu, respektive připomínky byl návrh na prodloužení regenerační doby. A to z několika důvodů, jako je například samotná individualita na individuálním tréninku, přičemž kolejní tréninky byly jedny z mála věcí, které kolej skutečně podnikala společně. Dalším argumentem může být, že trénování nepřináší žádnou kreativní činnost, ani nutnou interakci s dalšími obyvateli hradu, a dokonce může některé hráče motivovat spíše strach, že budou horší než soupeři.

Corvinus se proto obrátil na samotného předkladatele připomínky, aby se k ní vyjádřil. Do rukou se nám dostala odpověď dlouhá a obsáhlá tak, že by vydala na samostatný článek. Oslovili jsme také jedny z nejlepších hráčů na hradě, kteří dosahují nejvyšších úrovní, tak, aby každá kolej měla své zastoupení. Zde je ale potřeba podotknout, že dotazovaný nehovoří za svou kolej, nebo tým, ale sám za sebe.

Výsledek připomínky už všichni známe. Koleje na pokyn ředitele měly rozhodnout, zda se regenerační doba ze stávajících osmi hodin při vyčerpání energie na 50 %, tedy minimální limit, kde již hrozí mírné vyčerpání a pobyt na Ošetřovně, prodlouží. Hlasování přineslo výsledek 3:1, kde jeden hlas pro prodloužení regenerační doby patřil obhájci famfrpálového poháru – Havraspáru.

Individuální tréninky byly zpřístupněny mezi roky Léto 2015 a Zima 2016. Ještě před tím, 7. 9. 2014 byly upraveny potřebné počty zkušeností pro jednotlivé úrovně a to tak, že přibližně do 21. úrovně přibývají hráčům zkušenosti rychleji a od 21. úrovně pak pomaleji, než tomu bylo při definici zkušeností do 7.9.2014. Někteří hráči se díky tomu posunuli na novou úroveň prakticky přes noc.

Kolejní týmy přišly o své nejstarší hráče starší 21 let s daným počtem zkušeností a začaly vychovávat nové. Individuální tréninky se ukázaly jako naprosto klíčové. A podíváme-li se i na úpravu zkušeností, podle již zmíněné vyhlášky 4194/Z-F-1 a tabulku zkušeností v pravidlech famfrpálu, je jasné, že ten, kdo nechce zůstat pozadu, musí individuální tréninky navštěvovat často a pravidelně.

Díky individuálním tréninkům mohou mladší hráči dohnat ty starší. Nicméně to není zcela přesné tvrzení. Například na 15. úroveň je potřeba celkem 14 400 zkušeností. Pokud se snažíme dohnat hráče, který je na 26. úrovni, přiblížíme se mu nejprve velice rychle. Ale například pro přestup z 25. na 26. už je potřeba 14 700 zkušeností, tedy jen o 300 zkušeností více, než je potřeba celkem na 15. úroveň. A tak když už je hráč na 15. úrovni, tedy bezpečně za polovinou, zkušeností musí získat ještě opravdu hodně. Nezbývá tak nic jiného, než trénovat na kolejních i individuálních trénincích. A to platí i pro hráče, který se chce zlepšovat, nebo si jen udržet bezpečný náskok.

Ať už jsme jako kolej, nebo jedinci hlasovali jakkoliv, individuální trénink je už neodmyslitelnou součástí hradu. Díky možnosti komunikovat také někdy nahrazuje Velkou síň, někdy je na „ítéčku“ ticho, ale většinou se na hřišti najde alespoň jeden hráč, který neúnavně trénuje, aby přinesl svému týmu podporu a snad i úspěch.

 


 

Michael JonesJá osobně IT v současné podobě nepovažuji za šťastné. Přijde mi, že jde tak nějak proti duchu našeho hradu.
Abych to vysvětlil, dle mého názoru je hlavním smyslem a důvodem existence našeho hradu poskytnout prostor pro tvorbu a inspirovat lidi, kteří chtějí něco tvořit. Dalším důvodem je sdružovat lidi podobného smýšlení, s vášní pro podobnou literaturu, se stejnými ideály, koníčky či smyslem pro humor. Třetím důvodem a ve srovnání s výše uvedenými o poznání slabším je hradní život - boj o poháry, soubojování v soubojáku, výpravy do lesa, chov mazlíčků a třeba i individuální tréninky. Čímž nechci tvrdit, že to není důležité, rozhodně si myslím, že by bez toho hrad přišel o své kouzlo a cítím to tak, že ten třetí důvod skvěle doplňuje a podporuje ty předchozí dva.
Teď se ale blíže podívejme na IT - když je porovnáte s ostatními aktivitami "třetího okruhu", zjistíte, že se vlastně docela vymykají. Když totiž vezmete Žlutou tlapu, sklepení, tahání věcí z jezera, starání se o mazlíčky z útulku, návštěvu kuchyně, jsou to většinou krátké a jednorázové záležitosti (jistě, zápas s jeskynním trollem bez bubliny se může protáhnout na hodinu, ale většina soubojů ve sklepení je otázkou minut).
Pokud se koukneme na věci, které zaberou delší čas - kolejní tréninky jsou důležitým stmelovacím faktorem v každé koleji, stejně tak při výpravě do lesa se od vás požaduje interakce s ostatními, souboje v soubojáku vyžadují soubojového partnera a z mé osobní zkušenosti jsou zde lidé mnohem otevřenější a probíhají tu často i osobnější rozhovory, než třeba v kolejní místnosti, navíc plno přátelství vzniká právě v soubojáku, kde se musíte se svými soupeři často z jiných kolejí domlouvat na dalších soubojích a debatujete o všem možném. I tady - jakmile vyčerpáte energii, musíte počkat do dalšího dne.
Toto ale neplatí na IT. Tam se lidé sice občas baví, ale je to spíš takové tiché, individuální (jak už napovídá sám název). Nemusíte se s nikým domlouvat. Nic vás nenutí interagovat. Navíc vám nestačí "odškrtnout si" IT někdy ráno a celý den na něj nepomyslet. Můžete v něm až třikrát denně vyplýtvat více než půl hodiny času (bez jakýchkoli prodlev při klikání), půl hodiny času, který nespadá ani do první "kreativní" kategorie a úplně ani do druhé "sociální" kategorie. Je to tedy ta část třetího okruhu, která se s těmi prvními dvěma docela míjí a nedoplňuje je.
Navíc jde o ohromného žrouta času. Až hodina a půl denně. Řeknete, že nikdo nikoho nenutí chodit na IT. To ovšem není tak úplně pravda. Když chcete svou kolej ve famfrpálu podpořit, cesta mimo IT prakticky neexistuje (například v prvním letošním zápasu Mrzimoru se Zmijozelem nebyl v nastupující sestavě nikdo, kdo by neměl magíka "Těžko na cvičišti..." za 10 000 zkušeností z IT, což znamená desítky hodin strávených na IT a u mnohých pilných hráčů už ten čas jistě přesáhnul sto a někdy i několik stovek hodin). Je to zkrátka tak, že chceš-li být součástí týmu, pak choď na IT.
Postupně se z IT stává nerozvíjející otrocká rutina. Chodíte na hrad ráno, odpoledne a před spaním a ne proto, že byste chtěli tvořit, ale proto, že už zas musíte klikat.
A je to jiné, než třeba hrotičství. To totiž ostatní nutí k dělání soutěží, mimořádných úkolů a seminářů, tedy k vyžití kreativnímu a v konečném důsledku je i takovýto typ přístupu k hradu v jistém ohledu prospěšný. Na rozdíl od absolutního nasazení na IT, které nerozvíjí IT hrotiče ani ty, kteří kvůli tomu musí na IT trávit čas, jenž mohl být využit lépe.

Dalším ne zcela zanedbatelným mínusem IT je, že snižuje významnost kolejních treninků. Stačí Vám zajít třeba na čtvrtinu kolejních treninků kvůli překonání mezních úrovní a zbytek si "dojedete na ITéčku". Neříkám, že obsazenost tréninků nesouvisí i s uměním koleje si tréninky dobře zorganizovat. Přesto jejich obsazeností ani v nejmenším nepomáhá.

Pro všechny tyto důvody jsem navrhoval obnovu po 24 hodinách, případně spíše denní příděl energie, který když vyplýtváte, musíte počkat na půlnoc (podobně jako v soubojáku). Osobně bych uvítal i možnost trénovat jednou za dva dny, ale vím, že by si to tu našlo silné odpůrce. Proto jsem navrhnul kompromis mezi současným a dle mého ideálním nastavením IT.
Chápu, že je IT způsobem, jak aktivní nováčky rychle zařadit do týmu, pak by snad bylo lepší, aby IT fungoval v současné podobě do nějaké patnácté úrovně, aby byl daný hráč alespoň "trochu použitelný v zápase" a pak aby se hlavní tréninkový čas přesunul opět na tréninky kolejní. (V současné době teoreticky strávíte mezi 23. a 25. úrovní. Tzv. "mezi mezními" takřka dvojnásobek času na IT, než když jdete z 1. úrovně na úroveň 15.)

Proč se nakonec koleje rozhodly pro zanechání současného nastavení mi upřímně není jasné, protože já žádný přínos v tom, že je tu možnost hodinu a půl denně tupě klikat, nevidím. Z toho důvodu prosím do komentářů příznivce současného IT, aby se mi svůj postoj pokusili nějak přiblížit. Třeba i poopravit můj pohled na věc, tak jak jsem ho tu nastínil.

*

Amanda WrightNejprve jsem nevěděla, jak se k celé věci postavit. Přece jenom obojí má nějaké pro i proti. Ale když jsem se nad zajímavým návrhem zamyslela více, byla jsem čím dál více pro, aby limit zůstal takový, jaký je. Přijde mi, že by bylo pro nováčky na individuálu složitější dohnat ty starší a zkušenější. Jinak si také myslím, že někteří mají dny, kdy nenatrénují nic, protože nemají čas třeba kvůli záležitostem u mudlů a ve volných dnech chtějí využít tu šanci a natrénovat, co nejvíce. S výsledky hlasování jsem tedy spokojená. Měla jsem pocit, že zrovna taková změna není zcela potřebná.

*

Aya WatanabeNávrh na prodloužení doby regenerace se mi velmi líbil a hned z několika důvodů jsem s ním souhlasila. Jedním z nich například bylo stmelení koleje. Hráči by kvůli delší době regenerace trávili více času na kolejních trénincích a tím by se utužovali vztahy mezi nimi, jelikož by každý z nich nemusel být tak často na IT. Druhý důvod, který ještě stojí za zmínku a s tím prvním se hodně prolíná, je přílišné trénování na IT. Jelikož je doba obnovy výdrže jen 8 hodin, lze trénovat na IT až 3x denně. Avšak mnoho hráčů tolik času prostě nemá a za hrotiči tak zaostávají. Vím, že je to vše věc času, že možná ani hrotiči ho nemají a trénují na úkor např. mudlovských povinností, což je mimochodem dle mě naprosto špatné, ale kdyby se doba regenerace prodloužila o 4 hodiny, šlo by trénovat jen 2x denně a myslím, že spoustě hráčů by to i vyhovovalo. Navíc by pak kolejní tréninky nebyly jen místem pro překonání mezní úrovně, ale i pro natrénování více zkušeností, které by hráčům z IT chyběly a hlavně, jak jsem již řekla, místem, kde se dá dobře pobavit s přáteli a užít si s nimi nějaký ten společný čas v týdnu.

O tomto návrh z konkláve jsem se však musela poradit s kolejí, a tak jsem vytvořila dotazník, abych získala co nejvíce odpovědí od svých hráčů. Ve výsledku dotazníku výrazně převažovala odpověď „ano“, tudíž celkově jako kolej jsme byli pro prodloužení doby regenerace. Ostatní koleje však hlasovaly opačně, a tudíž to zůstane tak, jak to je. Já osobně si myslím, že je to škoda, ale už s tím nic neudělám. Jsem spíše zklamaná, jelikož nápad na prodloužení doby regenerace je skvělý a mrzí mě, že to neprošlo. Na druhou stranu, zbylé tři koleje pro to asi měly jasné argumenty, když nás převálcovaly a rozhodly o tom, že se doba regenerace měnit nebude.

*

Bibi AnneNávrh na prodloužení doby regenerace energie pro famfrpál jsme řešili v kolejce. Já za sebe jsem hlasovala proti němu, protože:

  • Na hřiště chodí hodně začínajících hráčů, kteří jsou natěšení na jednotlivé posty. Většina nestíhá ráno, proto tam jdou odpoledne po škole a pak mají možnost ještě na chvíli večer. S prodloužením se tam dostanou velmi málo.

 

  • Na IT chodí i mazáci jako já, kteří ale už dávno nevyužívají celou dobu tréninku - mluvím za sebe - sice tam "visím" celý den, ale jen občas proběhnu a odpálím. Takže mě osobně by ani tak prodloužení doby nevadilo, ale bylo by to nespravedlivé vůči těm, co začínají - neměli by už vůbec šanci nás dostihnout :)

 

  • A jestli je argument, že to lidi stresuje, že nevyčerpají vše a pak nemají potřebné zkušenosti? To už záleží na každém, co ho baví. Podle mne dostat se na 20. úroveň, se kterou se už chodí na zápasy, není zase tak těžké. Pak už roste objem zkušeností potřebných na další úroveň a většinu lidí to odradí trénovat třeba měsíc či dva - ale chce to se do tréninku nenutit a brát to spíš jako relax či možnost si popovídat s ostatními.

*

Theresa Brendi: Musím přiznat, že jsem byla jedním z těch lidí, kteří byli pro prodloužení regenerační doby na IT.
Už od zavedení IT se mi nelíbí, jak to znevýhodnilo starší hráče.
Když to ukážu na sobě, trvalo mi cca dva školní roky, než jsem se dostala na 15 úroveň a pak přišel nováček a dostal se tam, kde jsem byla já za jedny letní prázdniny.
Myslím si, že kdyby byla regenerační doba delší, trošku by se ten postup zpomalil. Navíc by to lidi nenutilo trávit tam tolik času, protože podle mě je fakt, že kdo nechodí na IT, nemá vlastně ve famfrpálu šanci. Ale zřejmě jsem jedna z mála, kdo to tak vidí, takže tak.

 


 

Poznámka závěrem: Corvinus declaratio, ani autor článku nijak nezpochybňují výsledné rozhodnutí kolejí, ani se je nesnaží komentovat, pouze nabízí pohled svůj a pohledy napříč kolejemi ve věci, která se týká všech hráčů famfrpálu. Cílem není kritika, ale případná diskuze na mezikolejní (všeobecné) úrovni, která v rámci hlasování probíhala doposud pouze uzavřeně v koleji a jejímž výsledkem pak byl jeden hlas za celou kolej.
Zalíbil se ti článek? Vyjádři svůj názor v komentářích, to je totiž to, co autor článku ocení nejvíce! přidat komentář


Tiráž Autor: Edmund Heusinger
Vydáno: 7/2017

Komentáře
Posílám alespoň ♥ Havraspáru (Když už tu žádný další názor nezazněl...)
Mike | 20. 12. 2017
1545169521