Prapočátek magie: Historie první magické války (ohněm a kamenem)

Pokračování seriálu Prapočátky magie.

(Pozn. redakce: V minulém dílu jsme se dozvěděli o prapoočátcích magie a šamanismu.)

Kolem šestého tisíciletí před naším letopočtem se na našem území objevila nová skupina lidí. Nesli s sebou semena a hledali dobrou půdu, do které by je mohli zasít. Nepřistupovali ale ke krajině jako původní obyvatelé se Šamany v čele, kteří byli úzce svázání s krajinou. Chtěli krajinu ovládnout, takže začali kácet a vypalovat lesy, aby získali vhodnou půdu. Tím se samozřejmě dostali do konfliktu se starousedlíky a co hůř, poštvali proti sobě "nelidi", především ty, kteří sídlili v lesích. Noví osadníci příliš nenaslouchali hlasu krajiny a neměli zájem udržovat mírové styky s nelidmi, což je skupina, do které zahrnujeme veškeré bytosti, které nejsou lidského původu. Tento cizinec se lesa bál, nerozuměl mu, protože přišel z míst, kde les nebyl. Použil proto veškerých svých zkušeností, aby les porazil. Samozřejmě že hlavně těch magických. Použili proto oheň.

Pak přišli ohněpravci. To oni byli páni ohně. Jejich mocí byla dutá hůl. Stačilo, aby holí někam ukázali, a na tom místě vzplál oheň. Když do ohně plivli, zhasl, když foukli, opět vyšlehl. Taková byla jejich moc…

Ovládali pravděpodobně démona ohně, který byl svázaný s jejich holí, kterou ovšem v žádném případě nemůžeme spojovat s hůlkou, kterou používají kouzelníci dnes, poněvadž obě fungují na zcela jiných principech. Síly lesa se však nevzdaly bez boje. Běsnící démoni, v podobě bouří a krupobití ničili obdělávaná pole. Vysychání polí, epidemie dobytka i lidí patří k dalším projevům obrany lesních duchů před těmito přivandrovalci. Jejich mágové brzy pochopili, že se na dobytých částech lesa musí "opevnit". Postavili tedy první Tvarový zářič. Tato technika se dochovala do dnešních dní a někteří kouzelníci ji dodnes používají k ochraně svých domovů. V podstatě se jedná o to, že určitý specifický tvar vysílá do prostoru vlnu energie, který částečně zraňuje Běsy, ale hlavně má za úkol ochránit určité území. Podobně fungují i totemy původních obyvatel, ty ovšem pracují na jiném principu.

Mágové tedy vztyčili zašpičatělý kámen směrem k nebi a vymezili tak hranice, kterou duchové lesa nemohli překonat. Tento kámen je předchůdce všech obelisků, morových sloupů, kostelů i mešit, což jsou ve své podstatě všechno tvarové zářiče, pouze mnohem dokonalejší.

Zatímco účinnost totemů je závislá na přítomnosti ducha zvířete a musí stát blízko lidského obydlí, je tento kámen schopen uchovat magii po velmi dlouhou dobu a lze ho umístit na pole, do kopců, vedle řek i pramenů.
Zalíbil se ti článek? Vyjádři svůj názor v komentářích, to je totiž to, co autor článku ocení nejvíce! přidat komentář


Tiráž Autor: Faolan Heredan
Vydáno: 4/2020

Komentáře
Děkuji Ti, Fao, za pěkný výlet do minulosti. Připadala jsem si trochu jako na hodině dějepisu - ten mám ráda. :) Možná by článek oživily nákresy - třeba zde Tvarového zářiče a zapracovala bych trochu na pravopisných nesrovnalostech. ;)
Isha | 03. 07. 2020
1653474136