Rychle a stručně Sedmibojařský zpravodaj
Seznámení s porotci - Alisma Bailly Fisto
Modré Ostatky - Isabella Anne Swan
Soutěžící na scéně - Elanius Aine Neil
Metuzalémy mezi živými - Lavender dela Spacey

Milí čtenáři a příznivci havraspárského kolejního časopisu,

právě se vám dostal do rukou další speciál! Tentokrát se týká soutěže, která doslova otřásá celým hradem. Ano, správně, týká se Sedmiboje. Držíte v rukou Sedmibojařský zpravodaj pro rok 2010, v novém kabátě!

Poděkování patří všem redaktorům, kteří v rekordním čase napsali články, dále děkuji panu Johnu Werewolfovi, bez něj by totiž Sedmibojařský zpravodaj nemohl existovat.

Děkuji také Larrie Larstonové za podporu a zasvěcení do tajů šéfování a v neposlední řadě těm, kteří čtou a budou číst Corvina a SZ. Zůstaňte s námi!

Přeji vám příjemné počtení,

šéfredaktorka SZ
Madidess Leevian

Soutěžící na scéně – Ginevra de Naga
Sedmibojské zveřejňování umístění - je to dobře, či ne?
Jedna dvě, Sedmiboj jde..
Soutěžící na scéně – Bilkis Blight
24.5. | Sedmibojaři propadají zoufalství. Usuzujeme z toho, že už několik dní sledujeme Velkou síň, kde si elánu dodávají navzájem. Hezké gesto!
---
20.5. | Vrátila se Sfinga. Pro změnu zmizeli sedmibojaříci. Hradem kolují zprávy, že si na nich Sfinga smlsla dole ve sklepení. Modlete se za ně s námi.
---
17.5. | Někam se nám zatoulaly zprávičky tady zprava. Ale už je to opraveno a máte tu i ty nejdůležitější květnové! A k tomu i nové vydání Zpravodaje! Užijte si ho!
---
14.5. | Sedmiboj upadl v nezájem, všimli jste si toho také? Nikdo to neřeší, je to vyčpělé. Myslíte, že to ještě organizátoři oživí? My tak naivní už nejsme. Brzy však vydáváme další zpravodaj!

Archiv Sedmibojařského zpravodaje

První vydání | Druhé vydání | Třetí vydání | Čtvrté vydání
Na tomto čísle Corvina Declaratio se podíleli: Šéfredaktorka Sedmibojařského Zpravodaje: Madidess Leevian
Zástupkyně šéfredaktorky Sedmibojařského Zpravodaje: Avreya Monowitz
Technická stránka Zpravodaje: John Werewolf
Korektura a vizuální úprava článků: John Werewolf, Larrie Larstonová, Madidess Leevian
Ilustrátoři: Avreya Monowitz, John Werewolf
Autoři článků: Annet Slapfootová, Avreya Monowitz, Elanius Aine Neil, Janel Weil, Katelyn Auster, Lilien Emity Meissed, Linn Rose Lairová, Madidess Leevian
Šéfredaktorka Corvina (a ta, na kterou se má křičet, když vyvstanou připomínky): Larrie Larstonová

Poděkování: Děkujeme Madidess Leevian, že se královsky zhostila velení Sedmibojařské redakce. Avreye Monowitz, že jí v tomto byla nápomocná. Samotným redaktorům pak, že v šibeničním termínu stihli připravit celý Zpravodaj a jedinkrát nezažádali o zvýšení platu. Děkujeme i siru Johnovi, našemu technickému mágovi, že nakreslil a stvořil Zpravodaji speciální obličejíček, na který se nám krásně kouká. A vám všem, naši čtenáři, protože jsme tu hlavně pro vás a bez vás by náš plátek nebyl nic než záchodová četba (protože teď jej pochopitelně čtete na těch nejreprezentativnějších místech ;)). Díky vám všem!