Koho se opravdu bát?

Na hradě je mnoho aktivit, ve kterých se mohou jeho obyvatelé vzájemně měřit. Tato, doufejme, že ve velké většině zdravá soutěživost provází hrad už od jeho počátků. Každý rok soutěží koleje o školní a famfrpálový pohár, ale soutěží se i individuálně. Podívejme se blíže na to, jak si koleje vedou v Soubojovém klubu a ve Sklepení.

Žebříčky hodnocení můžeme rozdělit z několika hledisek. První, základní rozdělení je žebříček za školní rok a za celou historii. Typicky tedy můžeme sledovat, jak si jednotlivci z hlediska jednoho školního roku, nebo sezóny a umístění v nich, nebo z pohledu historického, ve kterém uvažujeme výsledky od vzniku hradu.

Jako jednotlivci se můžeme porovnávat v mnoha disciplínách v Prasinkách, opět také ve sběru bodů, peněz a všeobecně ve sběru magíků, do kterých se promítají aktivity napříč hradem a přilehlým kouzelnickým světem. Podívejme se nyní, jak si aktuálně, během roku Zima 2018 jako koleje vedeme v Soubojovém klubu a ve sklepení.

Data zahrnuta do přehledu byla získána v druhé polovině listopadu 2017. Věta "situace na bojišti se mění každou vteřinou" zní jako klišé, ale v tomto případě je tomu tak přímo do slova. To je potřeba brát v úvahu při práci s nasbíranými daty. Nicméně se získané zkušenosti mění v rámci desítek a ne nijak zvlášť náhle a překotně.

Pro prvotní hrubou představu se nejdřív podívejme, jak jsme v Soubojovém klubu vůbec aktivní. Graf níže prezentuje všechny kouzelníky v žebříčku Soubojového klubu, celkem tedy 187 kouzelníků. Ti se následně podle příslušnosti dělí takto:

Havraspár

Mrzimor

Nebelvír

Zmijozel

Zaměstnanci

Prasinky

30

32

31

29

34

35

Protože zaměstnanci a obyvatelé Prasinek poměrně hodně vybočují ze statistik, mají už vystudované minimálně OVCE (pokud nejde o zvláštní případy), je ponecháme, až na jeden případ, stranou. Zaměstnanci i obyvatelé Prasinek mohou mít velký náskok, zde je ale potřeba připomenout, že podstatný náskok mohou mít i studenti ve vysokém ročníku rozšiřujícího studia. Momentálně navštěvují nejvyšší, patnáctý ročník nebelvírské studentky Aváček de HillsonRebecca Shadowfang.

Žebříček v soubojovém klubu nabízí jakýsi hrubý přehled, nicméně první desítka je poměrně hodně vzdálená od kolejního, i celohradního průměru, o prvních třech místech ani nemluvě. Proto jsou data porovnána z jiného pohledu.

Maximální hodnota zkušeností napříč Soubojovým klubem, tedy pokud jsou zahrnuti i zaměstnanci a obyvatelé Prasinek, sahá přes 42300. Ovšem takového čísla dosahuje jen málokdo, což také poměrně hodně zkresluje data. Například průměrně by měl každý v Soubojovém klubu přibližně 4890 zkušeností. Hodnota, která leží uprostřed všech zkušeností, je pak 2175 zkušeností. Nejde samozřejmě o poloviční hodnotu z maximální, ale o rozdělení zkušeností. 50% kouzelníků má zkušenosti do 2175 a 50% zkušenosti nad tuto hodnotu.

Zde je tedy vidět, jak jsou síly rozděleně poměrně hodně nerovnoměrně. Znázorníme-li zkušenosti graficky po intervalu 500 a sečteme členy soubojového klubu v tomto intervalu, získáme histogram, který znázorňuje rozdělení zkušeností napříč klubem. Zahrnuty jsou zkušenosti od 0 jen do 20000, protože pak by byl graf dvakrát větší, přičemž ve své druhé polovině prakticky prázdný. Proto jeho poslední sloupec zcela vpravo zahrnuje všechny další mimo interval od 0 do 20000. Magíka Duelista za 10000 zkušeností dodnes získalo jen 34 kouzelníků (zhuba každý šestý člen Soubojového klubu). Magíka Bojový mág za 30000 zkušeností se podařilo získat zatím jen Filiusovi OrionisoviCerridwen Lowře Antares, nicméně Vicky Charmant už chybí "jen" necelé dva tisíce.

Díky histogramu můžeme také pozorovat, jak je těžké najít soupeře, který by měl zkušenosti dosahující podobných zkušeností. Největší výběr je v prvním intervalu od 0 do 500, kde ale může hrát roli každá stovka zkušeností, díky níž se naučí mladí kouzelníci nové užitečné kouzlo, nebo si zvýší maximální hodnotu energie. Naopak čím více zkušeností máme, tím více se rozdíly mezi kouzelníky vyrovnávají. I přesto ale není vždy, vzhledem k (ne)aktivitě některých kouzelníků s danou hodnotou zkušeností, lehké najít odpovídajícího soupeře na souboj.

Podívejme se, jak si vedou jednotlivé koleje v poměru počtu zkušeností, počtu vítězství a explorace sklepení. Každé koleji byly sečteny v každé ze tří kategorií body. Pochopitelně nejvíce bodů mají koleje za zkušenosti, a to díky tomu, že jde o součet vítězství v soubojovém klubu, součet vítězství se sklepení i součet proher, které znázorněny nejsou, vynásobený daným počtem získaných zkušeností za výhru, nebo prohru. Proto byly zkušenosti zprůměrovány na jednoho člena koleje, neboť by graf zkreslovaly takovým způsobem, že by hodnoty explorace Sklepní a vítězství nebyly téměř patrné.

U Havraspáru, Mrzimoru i Zmijozelu vidíme, že počet vítězství je nižší než průměrné zkušenosti a ty jsou naopak nižší než explorace sklepení. Ve sklepě lze pravidelně získat za vítězství nad příšerou 25 zkušeností, u některých i trojnásobně více. Naopak Nebelvír má počet vítězství vyšší než průměrné zkušenosti. Což ukazuje na jeho absolutní dominantu ohledně vítězství v Soubojovém klubu. U grafů je také potřeba dávat pozor na poměr. Tam kde má Havraspár maximum v exploraci (přibližně) 6000, dosahuje Zmijozel hodnoty 9000. Bez popisu svislé osy by se tedy mohlo zdát, že v tomto ohledu jsou koleje vyrovnané, ale ve skutečnosti to tak opravdu není. Tabulka a grafy níže ukazují, jak si koleje stojí ve vzájemném srovnání. Sloupce jsou vždy seřazeny v abecedním pořadí.

Havraspár

Mrzimor

Nebelvír

Zmijozel

Počet vítězství

1565

2698

7320

3202

Nebezpečnost

63,2

65,5

67,2

76

A tak i když je Nebelvír v ohledu vítězství více než dvakrát lepší, než druhý Zmijozel, nestačí mu to na to, aby byl nejnebezpečnější kolejí, kterou je Zmijozel.

Koho se tedy bát nejvíce? Zmijozelu! Nekupujte Zmijozel, nehrajte si se Zmijozelem a už vůbec nenechávejte malé děti, potažmo mladší ročníky studentů v Bradavicích o samotě se Zmijozelem, ten je nejnebezpečnější! Pro děti do 3 let je Zmijozel dokonce zakázaný!

Naopak nejlépe v testu vyšel (jak jinak) Havraspár! A tak se těšíme na všechny nové tváře, které se dostanou do té nejméně nebezpečné koleje ze všech (vhodné i pro kojence)!
Zalíbil se ti článek? Vyjádři svůj názor v komentářích, to je totiž to, co autor článku ocení nejvíce! přidat komentář


Tiráž Autor: Edmund Heusinger
Vydáno: 7/2017

Komentáře
Zuzce děkuji za trailer ke článku, který snad přiměje čtenáře prokousat se jím až do konce. Bibi příště nebude spoilerovat! :D A NJ: Beru to jako kompliment ;)
Edmund | 06. 12. 2017
No to byste se tedy bát měl... -mhouří oči na pana Edmunda-
NJ | 06. 12. 2017
Jó!!! Zmijozel, Zmijozel!!!
Bibi Anne | 06. 12. 2017
Miluju závěr tohohle článku :D :D Děkuji za velmi podrobně zpracovaný přehled :)
Zuzana Malron | 06. 12. 2017
1552959469