Strašidelná hranice kouzelnického světa

Napadlo vás někdy, jaký je rozdíl mezi našimi a mudlovskými strašidly? A existuje vůbec? Na tuto otázku vám odpoví tento článek.

Jaký je rozdíl mezi našimi a mudlovskými strašidly? Žádný, a to z toho důvodu, že v kouzelnickém světě se o strašidlech prakticky nedá mluvit. Všechny bytosti, co mudlové označují pojmem strašidlo, jako třeba bílé paní, ohniví psi, duchové nebo bezhlaví jezdci, jsou ve skutečnosti pouze kouzelná zvířata, nebo tvorové, jejichž inteligence se blíží lidské, jako jsou například jezerní lidé a kentauři, kteří byli spatřeni příliš zvědavými mudly. Toto tvrzení ovšem nemůžeme brát doslovně, poněvadž u těchto dvou příkladů se ani v mudlovském světě nejedná o strašidla ve smyslu, který budeme v tomto článku rozebírat.

Dále je rovněž třeba poukázat na fakt, že i když už se nějaký kouzelný tvor dostal do mudlovského folklóru, vyskytuje se zde většinou v dosti zkreslené a mnohdy úsměvné formě. Srovnejme třeba takového vodníka, legračního panáčka s fajfkou, co sedí na vrbě a šije si botičky, s hastrmancem, který je postrachem mnoha jezer po celém světě.

**

Nutno však podotknout, že i v našem světě existují bytosti, jež stojí na jakémsi pomezí mezi naší realitou a jinými světy, jejichž existence je opletena tolika pověstmi, že by se daly s jistou nadsázkou zařadit mezi kouzelnická strašidla. Vynecháme notoricky známé tvory, jako jsou například mozkomoři nebo bubáci, a zaměříme se na ty méně běžné. Níže si uvedeme několik příkladů, některé známější, jiné už méně.

1. Banshee
Banshee, známa též jako víla smrti, je bytost původem ze Skotska či Irska (kouzelnické zdroje se v tomto různí). Mezi její projevy patří zoufalý a táhlý křik, který zvěstuje smrt některému členu rodiny. To je dáno tím, že Banshee je silně teritoriální tvor, obývající dlouhá staletí stejné místo, a tudíž se vžila představa, že zvěstuje smrt pouze členům tzv. „své“ rodiny. To je ovšem nesmysl, je prokázáno, že kdo uslyší Banshee, skutečně zemře, své oběti si však pečlivě vybírá. V jejím případě se tudíž nejedná o pověru, jako například u testrálů, jejichž spatření prý věští smrt.

*

2. Smrtiplášť
Tento docela dobře prozkoumaný tvor se vyskytuje většinou v rovníkových oblastech, nejsou ovšem tak docela neznámé případy jeho migrace do severnějších oblastí. Jeho výskyt byl zaznamenán dokonce až ve střední Evropě. V těchto podmínkách sice nedorůstá takových velikostí, ovšem stačil se už zabydlet i ve zdejším prostředí. Staří Slované smrtipláště znali pod označením Mora nebo Můra. Vnímal do domu většinou škvírou pode dveřmi nebo komínem. Unášel děti z kolébek, ve kterých zůstávaly pouze nestrávené kosti nebo napadal těhotné ženy. Vzhledem k jeho velikosti nebyl schopen strávit celou oběť. Vzhledem k jisté zvrácenosti tohoto konání nebudeme popisovat výsledek. Ten necháme na představivosti čtenáře.
Smrtiplášť je samotářské stvoření. Jediný známý případ, při němž zaútočila velká skupina smrtiplášťů na stádo dobytka, se dostal i do mudlovských novin. Samozřejmě, že když mudlové objevili stádo napůl sežraných krav, připsali to raději tzv. UFO (jakési létající talíře), než aby vůbec připustili existenci kouzel.

*

3. Cernun
Tento tvor je humanoid žijící v lese. Jediná věc, co ho odlišuje od člověka, je rozložité paroží, které má na hlavě. Bývá také označován jako pán zvířat a podléhají mu veškerá stvoření, která žijí v lese. Dokonce i kentauři, ač by to sami nikdy nepřiznali, poslouchají jeho příkazy, neboť ze všech stvoření, která v lese žijí, vládne Cernun největší magickou mocí. Mudlové ho označují za hejkala a připisují mu zlomyslnost hraničící až s krutostí, to však není pravda, protože Cernun se stará o vše živé v lese a trestá pouze ty, kteří lesu nějakým způsobem škodí.

***

Závěrem bych chtěl říct, že hranice mezi naším a jiným světem je asi stejně tak nejasná, jako mezi mudlovským a světem kouzelníků.
Zalíbil se ti článek? Vyjádři svůj názor v komentářích, to je totiž to, co autor článku ocení nejvíce! přidat komentář


Tiráž Autor: Faolan Heredan
Vydáno:

Komentáře
Musím říct, že s těmito bytostmi bych nechtěla úplně přijít do styku... :D Díky za jejich shrnutí! :)
Aimée | 01. 11. 2019
1601515763