Vyhlášení Týdne živlů

Jedna z velmi prestižních vnitrokolejních soutěží Havraspáru s letitou tradicí, která bylo v Létě 2011 obrozena. Osm udatných soutěžících, tři týdny, jeden velmi náročný tvůrčí úkol, tvrdé bodové snažení. A jak dopadlo letošní klání?

To se dozvíme za okamžik! Pojďme si ve stručnosti shrnout letošní klání!

Dne 7. hladena započal tvrdý souboj čtyř živlů. Několik dní předtím již na Kamenném stole Havrana zpívaly živly své tajemné písně a ve složitých spletencích osudu roztančily svá těla. Z té libé podívané vzešlo osm jmen; každý z živlů si zvolil dva zástupce narozené v jeho jméně, kteří by jej v Týdnu živlů mohli reprezentovat.

A tak byli za Oheň vybráni Connie ClerencJustin Angel Sane. Voda si zvolila Hildegardu Létávou a Melánii Hale. Vzduch vsadil na Diotimu MarlowElisu de Lunne. A konečně, Země se odvázala a zvolila Adreteu LyriuEvelinu van Eyck. Úderem 7. hladena klání započalo a že naše soutěžící čekal tvrdý třítýdenní souboj, jen co je pravda!

Soutěžící se během klání ucházeli o prvenství ve dvou disciplínách. Připomeňme si nejprve první, bodový úkol:

* S body až ke hvězdám – počet bodů, který daná živlová dvojice nasbírá za určený třítýdenní časový úsek v soutěžích a seminářích

Zde byly počítány statistiky od 7. hladena, tedy od konce druhého termínu, do 21. hladena, tedy do konce třetího výukového termínu. Původní třítýdenní doba byla v této části Týdne živlů zkrácena na týdny dva, jelikož 13. hladena začala přesně uprostřed klání stávka soutěží, jež soutěžícím značně znemožnila plnění tohoto úkolu. Spokojili jsme se tedy s kratší dobou a udělali statistiky již po 14 dnech. A ty se měly následovně.

I. SOUTĚŽE

ZEMĚ

Adretea Lyria - 444 bodů (start 582, cíl 1026)

Evelina van Eyck - 592 bodů (start 1347, cíl 1939)

OHEŇ

Connie Clerenc - 464 bodů (start 335, cíl 799)

Justin Angel Sane - 299 bodů (start 969, cíl 1268)

VZDUCH

Diotima Marlow - 148 bodů (start 962, cíl 1110)

Elisa de Lunne - 269 bodů (start 791, cíl 1060)

VODA

Hildegarda Létavá - 303 bodů (start 512, cíl 815)

Melánie Hale - 0 bodů (start 0, cíl 0)

*

Celkově se tedy po součtu bodů v každém živlu mají výsledky za soutěžní body takto:

1. místo - tým ZEMĚ - 1036 bodů = 4 živlíky

2. místo - tým OHNĚ - 763 bodů = 3 živlíky

3. místo - tým VZDUCHU - 417 bodů = 2 živlíky

4. místo - tým VODY - 303 bodů = 1 živlík

Za soutěžní část úkolu "S body až ke hvězdám" bylo možné získat max. 4 živlíky, dle umístění. Nyní se podívejme na statistiky seminářů za totožné výukové období.

II. SEMINÁŘE

ZEMĚ

Adretea Lyria - 60 bodů (60 start, 120 cíl)

Evelina van Eyck - 60 bodů (60 start, 120 cíl)

OHEŇ

Connie Clerenc - 0 bodů (15 start, 15 cíl)

Justin Angel Sane - 60 bodů (75 start, 135 cíl)

VZDUCH

Diotima Marlow - 15 bodů (60 start, 75 cíl)

Elisa de Lunne - 60 bodů (60 start, 120 cíl)

VODA

Hildegarda Létavá - 45 bodů (0 start, 45 cíl)

Melánie Hale - 60 bodů (75 start, 135 cíl)

*

Po součtu bodů v každém živlu se seminářové body a umístění týmů mají následovně:

1. místo - tým ZEMĚ - 120 bodů - 3 živlíky

2. místo - tým VODY - 105 bodů - 2 živlíky

3. místo - tým VZDUCHU - 75 bodů - 1 živlík

4. místo - tým OHNĚ - 60 bodů - 0 živlíků

*

Protože za semináře se celkově dá za dané období získat méně bodů než v soutěžích, maximum živlíků, které je možné získat, je sníženo na 3. Za soutěže i semináře je tedy možné získat max. 7 živlíků, nejmocnější havraspárskou cifru.

Když tedy nyní sečteme body jak za soutěže, tak za semináře, získáme finální částky bodů a finální pořadí v úkolu "S body až ke hvězdám". A co nám výsledky prozrazují? Že následující obsadili:

1. MÍSTO = tým ZEMĚ (Adretea, Evelina) - 1156 bodů= 7 živlíků

2.MÍSTO = tým OHNĚ (Connie, Justin) - 823 bodů = 3 živlíky

3. MÍSTO = tým VZDUCHU (Diotima, Elisa) - 492 bodů = 3 živlíky

4. MÍSTO = tým VODY (Hildegarda, Melánie) - 408 bodů = 3 živlíky

***

Pro zajímavost se ještě podíváme na celkové součty bodů nasbíraných v soutěžích a seminářích pro jednotlivé soutěžící. Kdo byl asi nejúspěšnější, co myslíte?

1. Evelina van Eyck - 652 bodů

2. Adretea Lyria - 504 bodů

3. Connie Clerenc - 464 bodů

4. Justin Angel Sane - 359 bodů

5. Hildegarda Létavá - 348 bodů

6. Elisa de Lunne - 329 bodů

7. Diotima Marlow - 163 bodů

8. Melánie Hale - 60 bodů

Zombie byla nejpilnější, jak jinak! To je tím nepotřebným spánkem a mozkem v lihu, nezoufejte! Těžké proti Evey bojovat. Každopádně Ajčce moc gratulujeme, odměna za takové prvenství tě jistě nemine!

***

Pojďme se ale nyní podívat na druhý typ soutěže, ve který se naše živly utkávají během tří týdnů. Jde o:

1. Jímání jasnozřivosti – zadání je podáno formou šifry/rébusu/hádanky, po jejímž rozluštění mají soutěžící možnost zvolit, jakou formou úkol zpracují – poezií, prózou, kresbami... Případně kombinacemi výše zmíněných.

V šifře skrývající zadání kreativního úkolu pro letošní ročník soutěžících jsme mohli nalézt tuto zprávu:

SESTROJTE HAVROSKOP HAVRASPARSKE KOLEJE PRO AKTUALNI SKOLNI ROK (S POUZITIM KOLEJNICH NAZVU MESICU A CELKOVE HAVRASPARSKE TERMINOLOGIE KALENDARE). MUZETE UKOL POJMOUT JAKO PREDPOVED NA CELY SKOLNI ROK, NA JEDNOTLIVE MESICE (POCITAME OD 1. HLADENA DAL), DNY… APOD. VYTVARNY MATERIAL CI BASNE ASTROLOGU JSOU VITANE, NIKOLIV VŠAK POVINNE. JE NA VAS, JAK ÚKOL ZPRACUJETE.

ROWENA S VAMI

Stačilo vypsat si 26ti písmenovou abecedu a přiřadit čísla od 1 do 13 k písmenům v řadě od A do M. Poté jsme šli s číslováním do prostředka z opačného konce - tedy písmeno Z mělo č. 14, písmeno N č. 26.

A jak se s tímto záludným zadáním soutěžící poprali? Bez problémů všechny čtyři týmy vyřešily šifru, která byla spíše jako zahřívací kolo úkolu. Poté měly tři týdny na zpracování svých havroskopů. A nakonec nám zaslali sovy s následujícími velmi působivými díly, která nás nadchla!

Díla byla následně zaslána naší odborné porotě. Tentokrát ve skrovném počtu dvou osob, ovšem rozhodně neztrácející na své slovutnosti. Nejednalo se totiž o nikoho jiného než o hlavu naší koleje, jejího bývalého studenta, prefekta, věrného rádce, patrona a pomocníka a nynějšího nejdéle úřadujícího kolejního ředitele, sira Johna Werewolfa, a o jednu z našich nejvýraznějších studentských legend, bývalou studentku, dlouholetou prefektku a primusku a hrdou členku Havraspáru, Janel Weil.

Oba profesoři zasedli k hodnocení prací našich soutěžících nanejvýš zodpovědně. Jejich úkolem bylo ohodnotit dílo každého živlu počtem živlíků od 0 do 7 a slovně své hodnocení zdůvodnit a ohodnotit, co se jim líbilo či nelíbilo. Kritérii pro hodnocení byla jak míra tvořivosti, tak originalita, kvalita a působivost.

Co na živelná díla říkáte vy? Vyjádřete se prosím v komentářích, soutěžícím to jistě udělá radost, dostanou-li zpětnou vazbu ke své tvořivosti, a my vám budeme moc vděční! :)

***

SOUTĚŽNÍ TÝM VZDUCHU - Diotima Marlow a Elisa de Lunne

diotima-marlow.gifelisa-de-lunne.gif

* tým zaslal vypracování jako první, ovšem nutno podotknout, že Elisa byla již na tvoření kreativního úkolu sama, neboť Diotima byla nucena se na nějaký čas přestěhovat do ledových krajin

Vypracování

Hladen

Školní rok když začíná,
modrá duše přejemná
unaveně zavře oči.
Poté však do víru skočí
a zazáří v Hladenu,
podobna jest plamenu.

Rosten

Potom Rosten objeví se,
radostí zbarví nejedny líce.
Přinese všem naději,
že koleji prospějí.
Pomůže jim zvednout hlavu,
nestat se součástí davu.

Štěsten

Štěsten klepe na dveře,
kdopak je však otevře?
Dívka s Péčkem na hábitu
zahraje si na banditu,
nešťastné skóre rychle zvrátí
a pochybnosti se rychle ztratí.

Kliden

Když Všechnorost zmizí v dáli,
Sluncepal všechny zmatky spálí,
začne s tím v teplém Klidenu,
slečny objeví pestrou květenu.
V prvním krákalu si ovšem pozor dejte
a ochranné písně ve svém zájmu pějte!

Ploden a Sklizen

Ploden a Sklizen v přátelském projdou duchu,
zažijeme při nich jen malou kapku vzruchu.
Unavená křídla zas jednou klidně spočinou,
vždyť každý z nás byl v tomto roce hrdinou.
V druhém havřenci všichni načerpáme nové síly
a příklad Sedmera povede nás k další píli.

Pokud dodržíte všechny mé rady,
vyhrajeme tento rok dohromady.
Proto nenechejte klesnout hlavy
a užijte si krákok plný zábavy.

Hodnocení

Janel Weil

Počet živlíků: 4

Slovní hodnocení: V první řadě bych chtěla říct, že janel-weil.gifbásničky jsou povedené, líbily se mi hlavně po stránce obsahové, protože dokázaly v několika slovech vyhmátnout podstatu sdělení a jsou takové... havraspárské. A i přes občasné rytmické chyby mi ladily i zvukově. Ale i když porovnávám opravdu nerada, tady jsem se tomu neubránila a v kontrastu s ostatními
vypracováními působilo toto trochu chuději, příliš jednoduše. Kdyby vypracování zůstalo v tomto duchu, ale bylo delší, bylo by to ideální. :)

John Werewolf

Počet živlíků: 4

Slovní hodnocení: V jednoduchosti je síla, to se říká. Ale v porovnání s oběma dalšími vypracováními prostě nelze john-werewolf.gifdát víc než takto - trochu asi tomuto týmu uškodilo být v tak silné konkurenci.

Navíc se určitě projevilo i moje subjektivní vnímání básniček - zrovna je dvakrát nemusím. Co tedy oceňuji, je to, že tento tým jako jediný splnil doslovně zadání - napsat havroskop na aktuální ŠKOLNÍ rok. Proto dávám 2 za slabší zpracování a další 2 za všímavost a dodržení pravidel.

***

SOUTĚŽNÍ TÝM VODY - Hildegarda Létavá a Melánie Hale

hildegarda-letava.gifmelanie-hale.gif

* tým zaslal vypracování jako druhý

Vypracování

Zde

Hodnocení

Janel Weil

Počet živlíků: 6

Slovní hodnocení: Tohle mi vyrazilo dech - čekala jsem toho hodně, ale hotovou knihu?! Včetně ilustrací, upravených postaviček, veškerých charakteristik,
dokonce drahých kamenů... wow! Mám ale několik důvodů, proč jsem nedala plný počet. V první řadě mě stále tahal za oči "havrskop" místo havroskopu. Potom to byly chyby - ať už překlepy nebo hrubky, je škoda je v takovém obrovském díle nechat a neopravit. Třetí, poslední
připomínka se týká té podivné hnědé barevnosti, která mi tam tak nějak neladila, ale to už je vážně drobnost. Jak říkám, tohle všechno jsou detaily, které se vzhledem ke komplexnosti vypracování ztratí, takže jsem ohromena tím, kolik na tom tým nechal práce!

John Werewolf

Počet živlíků: 4

Slovní hodnocení: Ze začátku jsem měl pro tento tým živlíků 6, ale po znovupřečtení zadání jsem 2 živlíky ubral. Proto se body prvního a druhého vypracování srovnaly.
U tohoto zpracování oceňuji nápaditost ve zpracování prezentace, oceňuji také nově nakreslené znaky pro každé znamení - ty se fakt povedly. Ale taky bych rád dodal, že kvantita není vždy kvalita - proto pozor, abyste někoho neodradily přílišnou nahuštěností textu.

***

SOUTĚŽNÍ TÝM OHNĚ - Connie Clerenc a Justin Angel Sane

connie-clerenc.gif

* tým zaslal vypracování jako třetí

Vypracování

Zde

Hodnocení

Janel Weil

Počet živlíků: 5

Slovní hodnocení: Tady se mi asi nejvíc líbila ta úvodní stránka, to bylo hrozně hezké přivítání. A obecně básničky byly kvalitní, takové hogové říkačky, což mi k havroskopu sedí. Jen mi přišlo, že to bylo doděláváno ve spěchu,
protože čísla místo písmen v názvu znamení nebo ti nedotažení havrani na závěrečném obrázku už mi přišli opravdu jako chyby z uspěchanosti. Celkově ale z toho mám dobrý pocit, bavilo mě to. :)

John Werewolf

Počet živlíků: 4

Slovní hodnocení: Vypracování, které je tak někde na hranici ostatních. Dal jsem mu nejprve pěkných pět bodů a potom jsem si opět všiml, že jako další dvě vypracování nedodržel tým zadáni a dodal havroskop na celý rok a ne pouze na ten školní. Proto je v celkovém hodnocení nejhorší, ale neřekl bych, že byl nejhorší i ve vypracování. Určitě bych ocenil přehlednost a rychlost, kterou to odsypalo. Básničky byly proloženy tak nějak rovnoměrně po stránce a ne v moc velkých kusech. 4 verše jsou tak akorát. A určitě oceňuji i osobitou kresbu. :)

Co bych ještě dodal - jde o obě vypracování jako prezentace. Neměl jsem podnět, abych přečetl celé dílo. Přečetl jsem si několik veršů (či řádků v druhém případě), proskákal pár stránek a přečetl si je u jiného znameni. Ale ta povídání okolo byla strašně obecná, takže mě nelákalo přečíst si 40x to samé nudné obecné.
Dovedu si představit, kolik práce to dalo. Hodně. Ale jak já říkám - méně je někdy více.

***

SOUTĚŽNÍ TÝM VZDUCHU - Adretea Lyria a Evelina van Eyck

adretea-lyria.gifevelina-van-eyck.gif

* tým zaslal vypracování jako čtvrtý

Vypracování

Zde

Hodnocení

Janel Weil

Počet živlíků: 7

Slovní hodnocení: Originalita v nejčistější podobě, řekla bych. V první chvíli jsem na to jen koukala a přemýšlela, co to má vůbec společného se zadáním. Když jsem se pustila do čtení, úplně mě to očarovalo a zjistila jsem,
že jde o práci po všech stránkách geniální - má to nápad, má to vtip, je to čtivé, je to obrázkové, je to něco zcela jiného a pořád je to úplně modré. Četla jsem to několikrát a pořád mě to baví! A když by se odstranilo nějaké to "přichomítání", bude to na podobném levelu jako
Ta Božská.

John Werewolf

Počet živlíků: 5

Slovní hodnocení: Toto vypracování jsem postavil nejvýše - a opět jsem mu srazil 2 body za to, že ne přesně dodržely zadání.
Ale vypracování bylo asi nejvíce originální, vydalo se jiným směrem. Určitě jsem se u něj i nejvíce pobavil, nebylo to suché čtení v podstatě nic neříkajících proroctví. A samozřejmě ilustrace byly parádní.

***

Nyní nezbývá než jen mockrát poděkovat porotě za jejich čas, přívětivost a ochotu k hodnocení. Vy jste prostě modří a nazdar. ;D Děkujeme! :)

Nás nyní čeká už jen to závěrečné, tolik očekáváné pré. Po všech těch příšerných číslech a statistikách a neforemných živlících živly přestaly tančit své složité tanečky, utichly zvuky bubnů, rozhostilo se ticho. Hodina pravdy, den D, minuta M, a tak dále a tak dále.

Odhalení konečného pořadí. Po součtu živlíků za obě části soutěže "S body až ke hvězdám" a za úlohu "Jímání jasnozřivosti" a hodnocení obou porotců bylo možné získat maximum 21 živlíků. A finální pořadí našeho klání Týdne živlů Léta 2011 se má následovně:

1. MÍSTO

ŽIVEL ZEMĚ

ADRETEA LYRIA & EVELINA VAN EYCK

adretea-lyria.gifevelina-van-eyck.gif

Celkový počet živlíků: 19

Ceny pro každou z vítězek: Puštík chrapouš, kolejní předmět dle vlastního výběru, 1 galeon

*

2. MÍSTO

ŽIVEL VODY

HILDEGARDA LÉTAVÁ & MELÁNIE HALE

hildegarda-letava.gifmelanie-hale.gif

Celkový počet živlíků: 13

Ceny pro každou ze soutěžících: Kulíšek zakrslý, 10 srpců

*

3. MÍSTO

ŽIVEL OHNĚ

CONNIE CLERENC & JUSTIN ANGEL SANE

connie-clerenc.gif

Celkový počet živlíků: 12

Ceny pro každou ze soutěžících: Sova moudrá

*

4. MÍSTO

ŽIVEL VZDUCHU

DIOTIMA MARLOW & ELISA DE LUNNE

diotima-marlow.gifelisa-de-lunne.gif

Celkový počet živlíků: 11

Ceny pro každou ze soutěžících: Výreček střapatý

***

Tramtadadá! Tím naše živelné klání Léta 2011 končí! Moc gratulujeme Adret i Evey, byly jste naprosto všestranně famózní! Klobouk dolů nad těmi výkony! Přejeme příjemné strávení času s hodnotnými cenami, které naši soutěžící obdrží, děkujeme za účast a hlavně - blahopřejeme všem, že jste Týdnem živlů prošli tak zdárně! Můžete na sebe být právem hrdí, protože zakusit si takový nelehký boj není nic pro padavky a je to mnohem náročnější, než se může zdát z pozice diváka. Takže hip hip hurá a nyní užívejte chvilek slávy!

Nadále platí, že budeme hrozně rádi a nesmírně oceníme, když se vyjádříte k dílům našich soutěžících v komentářích vedle článku, udělá nám to velkou radost!

Kamenný stůl Havrana již pozvolna usíná. Ale nebojte, však on se zase za rok probere a vyjeví nová jména svých vyvolených. Dejme mu čas... a za rok na shledanou!
Zalíbil se ti článek? Vyjádři svůj názor v komentářích, to je totiž to, co autor článku ocení nejvíce! přidat komentář


Tiráž Autor: Larrie Larstonová
Vydáno: 6/2011

Komentáře
jehehehé, ementálek, ementálek!! :D úžasná vypracování, všechnooo :)
Linna | 02. 05. 2011
A proč si jinak myslíte, že jsem se tu o tom zmínila?! :D *škodolibé zazombení*
Evey | 02. 05. 2011
Děkuju, teď se na mě všichni půjdou spešl podívat :D:D
Leelka | 02. 05. 2011
kdybys na to neupozornila, nikdo by si toho nevšim, kolikrát ti to mám opakovat? :D
Adretea | 01. 05. 2011
Hihihi, gratuluji a děkuji! :)) A nejspíš se rovnou omluvím než to začne někoho pohoršovat, ale Múzu Leelee jsem neměla v úmyslu namalovat až tak "nahou", jen jsem si vzala na její šaty moc slabou pastelku. ;) ewhm, ewhm. ;D
Evey | 01. 05. 2011
Wow, všechny ty díla jsou vážně úžasná! Gratuluju všem, že jste se toho zhostili tak skvěle! Nemá to chybu! :)
Lilien | 01. 05. 2011
1550307602