J.A. Sane: "V obrazárně se můžete těšit na novinky."

Konec je mrtvolně vyhlížejícím obrazárenským zdem. Přichází nová éra Havraspáru. Inspirující správce obrazárny Justin Angel Sane chystá s podporou širokého kolejního vedení nemalé změny. Pojďte si s ním popovídat a přeptat se, nač se můžeme těšit, proč je obrazárna dnes tam, kde je, a jak by se to vše dalo změnit.

Justin Angel Sane. Navzdory celé řadě čestných úspěchů v havraspárské koleji (prefekt, famfrpálový kapitán, organizátor náročných vnitrokolejních soutěží ad.) je v dnešní době na hradě znám zejména jako ikona modré kolejní obrazárny. Tam působí pod vedením hlavního správce Midara Kilahima a kolejním ředitelem Johnem Werewolfem již pěknou řádku let.

V prvních letech byla náplň jeho funkce čistě správcovská - udržoval kolejní obrazárnu v chodu, byl zprostředkovatelem vyvěšování obrázků a jejím pečovatelem. V posledních dvou školních letech na sebe však Justin vzal břímě mnohem náročnější činnosti - jal se i funkce inovátora obrazárny, který se snaží tuto část koleje velice aktivně rozvíjet.

V poslední době na hradě vznikají spekulace o tom, jak důležití či nedůležití správci obrazárny jsou. Vpravdě je, že obrazárna není nijak návštěvně frekventovaná, že jde jen o jakousi příležitostně aktivní sekci hradu, které mnoho lidí nevěnuje pozornost. Jde také o dosti externí součást Hogwarts, která nezasahuje do kolejního života tak markantně jako jiné oblasti správy koleje.

Justin se však rozhodl toto změnit. Takřka ve všech kolejních funkcích to funguje na principu "jaký si to uděláš, takový to máš". Do školního roku Zima 2012 se tedy Justin s podporou celé zasedačky, která mu bude stát po boku a pomáhat, rozhodl na rozvoji obrazárny zapracovat, zapojit obrazárnu velmi aktivně do života v koleji a tu cestu prestiže jí vyšlapat. Protože ta cesta se vyšlapat dá, jen se na ní nachází četná trnitá území a mnoho úskalí.

Nic se ovšem nedá zvládnout ve složení jedenácti lidí. Na zvelebení havraspárské sekce obrazárny bude potřeba zapojit síly široké havraní populace. A co víme, z takových společných akcí si kolej odnáší nejvíce, kolektiv se nejlépe stmeluje a přichází ty nejkrásnější zážitky.

Přistupte nyní, havránci, k myslánce Corvina Declaratio, a ponořte se do momentu, kdy jsme si s Justinem sedli do ztichlých prostor obrazárenského prostředí, odzátkovali jsme dvě lahve máslového ležáku a v posledních letních paprscích slunce si o obrazárně začali vyprávět...

***

"OBRAZÁRNA JE MRTVÁ HRADNÍ SEKCE."

*

Corvinus Declaratio: Jak dlouho už vlastně funkci zastáváš? A co tě na správci obrazárny lákalo? Proč jsi tento post přijal?

Justin Angel Sane: Funkci zastávám už asi 4 školní roky, takže 2 normální. V té době končila s funkcí Apaloosa a já se chtěl někam zařadit. Znáš to, když chce člověk stoupat, musí se chytnout jakékoli situace. Post se mi zdál jako bezproblémový, co se ztráty času týče. Měl jsem pravdu, bohužel, obrazárna je totiž mrtvá hradní sekce.

*

Corvinus Declaratio: To je rozhodně pravda. Řada lidí tvrdí, že obrazárna již pod kolej nespadá, že kolejní správci obrazárny se zodpovídají jen hlavnímu správci obrazárny a pod kolejním ředitelem už v podstatě nepracují, jelikož kolej jako celek v obrazárně tak angažovaná není. To asi živelnosti obrazárny moc nepomáhá. Jak se k takovému tvrzení stavíš ty?justin-angel-sane.gif

Justin Angel Sane: Tomuhle tvrzení musím naněštěstí přikývnout. Obrazárna není vlastně ani součástí hradu a tím pádem i návštěvnost je malá. Dnes už správci slouží prakticky jen k tomu, aby zveřejnili obrázky, které studenti kreslí do soutěže. Přitom obrazárna by měla sloužit jako výstava tvorby všech kolejí, pochlubit se jen tak svým umem. To tu chybí. A o tom, že správce se nepodílí na vedení koleje, svědčí také fakt, že všechny posty smějí psát na nástěnku. Všechny kromě správce.

*

"FAKT, ŽE OBRAZÁRNU PŘEHLÍŽÍ I HRAD, JE SMUTNÝ."

*

Corvinus Declaratio: Problematiku vývěsky určitě ještě nakousneme. Zmiňuješ výstavbu tvorby hradních obyvatel. Velká část lidí si uvědomuje jednu z důležitých funkcí obrazárny – totiž vnější reprezentace školy, ať už pro rodiče, konkurenci či náhodného kolemjdoucího. Tím se ale vlastně správci obrazárny stávají jedněmi z nejzodpovědnějších lidí na škole, což si trochu protiřečí s onou mrtvolností. Jak se s tímhle vypořádáváš ty, jak to vnímáš?

Justin Angel Sane: Ano, k tomu by obrazárna sloužit měla, bohužel když si prohlížím počty shlédnutí nebo komentáře, vidím hlavně nějaký spam a potom pár reakcí od lidí z hradu. A když má obrázek za týden 5 shlédnutí, to poukazuje na to, jak navštěvovaná obrazárna je. To, že není obrazárna tak navštěvovaná zvenku, to ještě není tak hrozné, ale fakt, že ji přehlíží i hrad, je smutný. Na první pohled tedy jedna z nejzodpovědnějších funkcí, jak ale vidíš, realita není tak barevná.

*

Corvinus Declaratio: To je dost krutá pravda. V zájmu obrazárny by tedy bylo rozšířit návštěvnictvo zejména o hradní obyvatele. V poslední době se spekuluje o tom, že správci obrazárny by měli mít možnost psát na kolejní vývěsky, což by možná propagaci na hradě pomohlo. Opozice ale aplikuje ony argumenty o obrazárně jako ne zcela kolejní záležitosti a o tom, že správci dostávají výplaty, což žádná jiná kolejní funkce nemá, tudíž by neměli mít další privilegia. Jak to vidíš ty? Bral bys tu možnost vývěsky, popřípadě proč?

Justin Angel Sane: Správci dostávají výplatu hlavně za to, že se angažují v činnosti a pomoci právě mimo kolej. To ale neznamená, že s kolejí nesouvisí. A ano, doteď správce skutečně moc nespolupracuje s kolejí. Výsledek? Mrtvá obrazárna. Pokud máme obrazárně pomoct, musíme začít v koleji. Kolejní tvorba je nejdůležitější pilíř obrazárny, správce by se měl více ponořit do koleje a svou organizací a nápady tvorbu oživit. Taková činnost se už moc neliší od činnosti například pokladníka. A argument, že bychom dostali další privilegia. Nemyslím si, že by psaní na vývěsku bylo něco převratného, co by nám dalo větší "moc". Já osobně jsem pro vývěsku, důvody jsem napsal výš. Musíme začít komunikovat s kolejí.

*

Corvinus Declaratio: Názorem na potřebnou komunikaci se netajíš, stejně jako tím, že bys havraspárskou kolejní obrazárnu chtěl v letošním roce významně povznést. Již loni jsi začal vymýšlet různé akce, které by obrazárně měly pomoct. Mohl bys natěšeným čtenářům alespoň nastínit, jak to s akcemi vidíš letos?

Justin Angel Sane: *zašklebí se* No, určitě nebudu prozrazovat své plány, přeci jen Corvina nečte pouze Havraspár. Akce, které již v koleji fungují, určitě zůstanou (pro zapomětlivé či nováčky brzy samozřejmě představím). Bohužel ani to moc nestačilo a prakticky s obrazárnou nehnuly. Můžete se tedy těšit na další novinky, které by měly více motivovat lidi k tvorbě. A samozřejmě doufám, že motivací bude už tento rozhovor, máme možnost posunout kolejní obrazárnu rapidně vpřed. Jen připomenu, že pro přispění do obrazárny nemusíte být Picasso, každý má svůj osobitý styl a o ten jde.

*

"OBRAZÁRNA JE O SPOLUPRÁCI VŠECH. ZKUŠENĚJŠÍ KRESLÍŘ MŮŽE DISKUTOVAT SE ZAČÁTEČNÍKEM, PORADIT."

*

Corvinus Declaratio: I přesto ale, že Picassův styl není nutnou vstupenkou do obrazárny, se řada lidí stydí své výtvory ukázat světu. Jak bys takové lidi motivoval? Co může přispívání do obrazárny dát člověku jako individualitě, samozřejmě krom dobrého pocitu, že něco udělal pro kolej, a krom peněz?

Justin Angel Sane: Jak bych je motivoval? Plánuju do obrazárny vložit jedno SVÉ dílo, myslím, že pak se nebude stydět nikdo. *rozesměje se* Člověku to může dát opravdu hodně, hlavně rozvíjet svůj talent. Na to, kolik lidí rádo kreslí, je příspěvků mizivé procento. Když se lidé nebudou stydět, můžou si prohlížet svá díla navzájem, komentovat, hodnotit, ale hlavně, poradit. Zkušenější kreslíř může diskutovat se začátečníkem, dát mu cenné rady, co zlepšit, změnit. Nejde tedy jen o individuální práci, ale o spolupráci všech, které tato činnost baví a jak jsem řekl, chtějí rozvíjet svůj talent.

*

Corvinus Declaratio: Hradem panuje mimo jiné i názor, že po zrušení mezikolejních soutěží, jako byly ročenky, síň slávy či Muzeum Hogwarts, je obrazárna vedle kolejního časopisu a jiných dobrovolných aktivit pro kolej možností, jak stmelit svůj kolektiv pospolitou činností. Jak to vidíš ty? A co si vlastně slibuješ od toho, že se havraspárská obrazárna rozroste a naplní?

Justin Angel Sane: Obrazárna je místo, kam se kreslí a fotí. Bohužel toto omezení nám ze seznamu možných přispěvatelů škrtá mnoho jmen. I já se přiznám, že do ní nepřispívám, protože zkrátka nekreslím, neumím to. Vůbec ale. I tak je tu ale šance, že kolej opravdu stmelí. Mám tendenci být skeptický, protože vím, že to nebude lehké, ale společně bychom to měli zvládnout. Je mi jasné, že nikdo nemá chuť vystavovat svá díla, když si je stejně nikdo neprohlíží. Toto vše se musí změnit a pokud se zvýší zájem přispívat, zvýší se i návštěvnost. I přesto, že kreslit neumím, rád se dívám na díla ostatních a hodnotím. Myslím, že takových je v koleji víc.

*

Corvinus Declaratio: Přijde ti obrazárna jako důležitá součást vzájemného kolejního hospodářství? Proč?

Justin Angel Sane: Určitě, to je další z důvodů, proč je obrazárna spojena s kolejí. Kolejní konto je důležitým faktorem k přežití koleje na vysoké úrovni. "Nekolejní" funkce správce obrazány dostává výplatu. Určitě víš, kam tím mířím. Pokud se spojí správce s kolejí, vzniká tu zajímavá kombinace konta, obrazárny, fungování koleje a podobně. Obrazárna závisí na fungování koleje, konto na obrazárně, konto zařizuje fungování koleje a tak dál.

*

Corvinus Declaratio: Než se rozloučíme, pojďme se ještě podívat na obrazárnu obecně. Přijde ti její aktuální podoba vyhovující? Myslíš, že by obrazárně prospěla například změna designu či uspořádání? Že by to napomohlo v jejím zatraktivnění?

Justin Angel Sane: Když tak nad tím přemýšlím a prohlížím si obrazárnu, napadá mě jediná věc - fotky, fotky, fotky. Nahoře jsou vystaveny fotky velkých výjezdních seminářů, pod nimi srazů. Až poté vidíme malým písmem názvy kolejí, kde se skrývá veškerá hradní tvorba. Já bych určitě přemístil kolejní tvorbu alespoň před Srazy a trochu více ji zvýraznil. Nejsem ale programátor a nevím, jak moc je to na oné stránce možné. A co se týče mé správy, tedy havraspárské tvorby, plánuju pár změn - pozměnit a setřídit rubriky, seřadit obrázky podle názvu... Nicméně vzhledem k tomu, kolik jich tam je, to bude práce na hodně dlouho. A byla by škoda si tak krást čas, kdyby obrazárna zůstala tak mrtvá, jako je teď.

*

"PŘÍSPĚVKY DO OBRAZÁRNY POMŮŽETE NEJEN KOLEJI, ALE I ROZVOJI SVÉHO TALENTU."

*

Corvinus Declaratio: Bavili jsme se zatím hlavně o kreslení a obrázcích. V koleji máme ale také lidi fotograficky či graficky založené nebo lidi šikovné na ruční práce. Mohou i oni uveřejňovat svoje díla v obrazárně? Jaká tvorba se vlastně obecně může v obrazárně objevovat?

Justin Angel Sane: Tahle otázka Tě napadla asi v okamžiku, kdy jsem mlel jen o obrázcích a najednou jsem zmínil, že v obrazárně vidíš jen fotky, že? *ušklíbne se* Ano, přednostně mluvím o kreslení, ale co se týče vkládané tvorby, jde o kreslení (jakýmkoli stylem a způsobem), grafické práce a také fotky. Teď nemám na mysli ledajaké fotky, spíše umělecké (ale opět se neděste, opravdu nikdo nemá vysoké nároky na kvalitu). Co se týče ruční práce, ty se v obrazárně neobjevují, ale změna je život, buďme první, kdo to použije. Samozřejmě nemám v působnosti obrazárny pevnou ruku a pokud bude tato oblast zamítnuta, podřídíme se. Ale abych to shrnul, ať máte talent na věci podobného typu, nebojte se přispět svým dílem! Jde o to ukázat svůj specifický um ostatním.

*

Corvinus Declaratio: Je to otřepaný závěr takřka každého rozhovoru, ale zrovna tady výjimka potvrzuje pravidlo, že ne vždy je to marná otázka. Co bys vzkázal havraspárským, potenciálním přispěvatelům do obrazárny?

Justin Angel Sane: Byl bych určitě rád, kdyby si tento rozhovor přečetlo co nejvíc lidí a případně o něm dali vědět těm, o kterých víte, že by je tato oblast mohla zaujmout. Zároveň vás všechny s obživením obrazárny prosím o pomoc, vzkřísíme ji pouze spoluprácí. Platí to hlavně pro ty, kteří rádi tvoří a kreslí. Jak jsem totiž řekl, pomůže to nejen koleji, obrazárně, ale hlavně vám všem v rozvoji svého talentu. Takže tvorbě zdar!

***

My Justinovi moc děkujeme za čas, který nám věnoval, za ležák, který nám otevřel a za slova, která povzbudila.

Corvinus Declaratio opět apeluje na všechny havraspárské: nebojte se přispívat do obrazárny, ať už obrázky, fotkami, grafikou nebo hodnocením a komentáři děl vašich spolužáků. Společně si z obrazárny dokážeme vytvořit místo, na které se budeme rádi vracet, ať už proto, abychom viděli, jak reagují kolegové-havrani na naši tvorbu, nebo proto, co krásného zase naši spoluhavraspárští vytvořili v posledních dnech. Realizace v obrazárně je umožněna všem a jste vítaní ji využít!

Tak múzy s vámi, havránci.
Zalíbil se ti článek? Vyjádři svůj názor v komentářích, to je totiž to, co autor článku ocení nejvíce! přidat komentář


Tiráž Autor: Larrie Larstonová
Vydáno: 10/2011

Komentáře
ve Studentské radě je nějaká debata o neaktivitě obrazárny?
Nevím, ale o rozvoji modré obrazárny mluvíme již nějaký ten pátek, nezávisle na čemkoliv, co řešíte v radě :-))
John | 13. 09. 2011
Koukám, že už i havraspárští se chytli debaty, kterou jsem rozpoutala. Jsem zvědavá, jak to Studentská rada rozlouskne. :))
Sam-Am | 12. 09. 2011
Jéé! Zrovna nedávno jsem nad obrazárnou uvažovala a bylo mi líto, že je trochu odstrčená. Rozhodně by bylo super, kdybychom ji dokázali oživit. :))
Morgan | 11. 09. 2011
1550308343