Spisovatelské klání bez odměn

Vážení čtenáři, možná Spisovatelské klání sledujete, možná ne (a tím pádem přicházíte o spoustu zajímavých povídek, ale to je váš problém, že jo), ale nikomu z vás jistě neunikla anketa, která se objevila v prostorách našeho hradu. Široká veřejnost zde má zvolit tu nejlepší povídku, aby byl její autor po zásluze odměněn. Nicméně nikdy se nepočítalo s tím, že by cenu dostalo pouze místo první. Všem je bezpochyby jasné, že něco na památku si zaslouží všichni, protože téma bylo těžké, ale každý se s tím nějak popral a jenom to je hodno obdivu.

Nicméně teď se o své ceny musí bát skoro všichni autoři. Výsledky hlasování jsou totiž více než vyrovnané.

spisklani2

Po zjištění této skutečnosti propukla panika. Šest autorů se dožaduje přijetí u organizátora soutěže, Eillen McFir Elat, ale ta se zabarikádovala i s cenami ve svém kabinetě a odmítá vylézt. Sedmý autor, ten, který má cenu jistou, byl naším plátkem nachytán s nohama na stole ve Velké síni, jak s pobavením sleduje zoufalství svých spolužáků. Zajímalo by mne, co by na podobné chování řekl Mirek Dušín. Vždyť je to nečestné a nesportovní!


Derryka FashionováKatelyn Auster, dvě soupeřivé prvačky, jejichž vzájemná láska a úcta opravdu nezná hranic, se dokonce spolčily a vydaly se svému smějícímu se spolužákovi vysvětlit pojmy jako je slušné chování, respekt a kolegialita. Neodhadly však příliš dobře své fyzické schopnosti. V tuto chvíli se je několik dobrovolníků snaží dostat z hrnce na polévku. Jsou tam tak narvané, že toto snažení bude trvat minimálně několik hodin. A sedmý soutěžící se smál dál.


Ano, čtete správně, smál se. Nyní nad svým údělem pouze pláče, protože byl za ucho popadnut madam Betelgeuse Orionis a dovlečen do kabinetu, který měl za úkol poklidit. Jen tak na okraj, paní Bete není zrovna pořádkumilný člověk. Z jejího křesla se vznášela takový oblaka prachu, že trvalo hodinu, než bylo aspoň na krok vidět, po pěti hodinách drhnutí stolu stejně není možné určit jeho původní barvu, oharky od svíček, které se válely pod skříní, vytvořily na nádvoří menší pohoří, rozežrané pergameny od myší, v nichž se válely už jen kostřičky těchto hlodavců, byly naprosto běžným nálezem.
Sedmý autor nyní leží zcela vyčerpán na ošetřovně, jeho kolegové marně shánějí slečnu Eillen a profesorka Betelgeuse má konečně uklizeno v kabinetu.

Šéfredaktorka: Larrie Larstonová
Technická stránka: John Werewolf
Korektura a vizuální úprava článků: Janel Weil, Larrie Larstonová
Ilustrátoři: John Werewolf, Lilien Emity Meissed
Autoři článků: Elanius Aine Neil, Elennar Hollkin, Janel Weil, John Werewolf, Lilien Emity Meissed, Larrie Larstonová, Linn Rose Lairová, Madidess Leevian


Poděkování: Chci moc poděkovat všem, kteří se zapojili do společného projektu Corvina Declaratio a přiložili své síly ke slepování prvního ze série havraspárských dílek. Všem redaktorům, že si v období uzavírání známek udělali čas na příspěvek do Corvina (v některých případech i na pěkně tlustý špalík článků, že, El ;)). Skřítkům šmíráčkům pak, že si přestali mazat nohy tou nechutně puchnoucí mastí, ze které se redakci zvedal žaludek. Korektorce Weilovce, protože tentokrát asi překonala svůj rekord. A všem čtenářům, protože nám pořád dodáváte novou sílu a inspiraci. Díky!