Rychle a stručně Sedmibojařský zpravodaj
Vítězka Sedmiboje používá žezlo jako zbraň!
Sedmiboji sláva!
Já a Sedmiboj - z pohledu organizátorky
Žluté ostatky - Sophia Glis Glisová

Přichází poslední úvodník Sedmibojařského zpravodaje - rozloučení s vámi. Od minulého vydání se toho hodně událo a tak vám přinášíme poslední číslo, jež je doslova nabité kvalitními články. Ovšem, nic z toho by tu nebylo bez skvělých redaktorů, kteří sepsali do všech vydání celkem 48 článků. Títmo bych tedy chtěla poděkovat všem redaktorům, bez kterých by tento plátek nebyl to, co je. Další odstavec musím věnovat čtenářům. Jsem moc ráda, a určitě nejen já, že se vám SZ tak líbil. Díky za vaše moc milé sovy. Vaše nedočkavé ptaní mi udělalo radost. Díky moc. A je tady okamžik, na který jsem se vůbec, ale vůbec netěšila. Sedmiboj skončil, a tak musí skončit i náš plátek, Sedmibojařský zpravodaj. Ale nebojte se! Určitě se za dva roky najde někdo, kdo jej zase obnoví, až se oheň Sedmiboje znovu rozžehne. Loučím se s vámi, Madidess Leevian

Smějeme se Sedmiboji
Sedmibojařské veršování
John Werewolf: Sedmiboj je má pocitovka
Sfinga pro Zpravodaj Sedmiboje!
24.5. | Sedmibojaři propadají zoufalství. Usuzujeme z toho, že už několik dní sledujeme Velkou síň, kde si elánu dodávají navzájem. Hezké gesto!
---
20.5. | Vrátila se Sfinga. Pro změnu zmizeli sedmibojaříci. Hradem kolují zprávy, že si na nich Sfinga smlsla dole ve sklepení. Modlete se za ně s námi.
---
17.5. | Někam se nám zatoulaly zprávičky tady zprava. Ale už je to opraveno a máte tu i ty nejdůležitější květnové! A k tomu i nové vydání Zpravodaje! Užijte si ho!
---
14.5. | Sedmiboj upadl v nezájem, všimli jste si toho také? Nikdo to neřeší, je to vyčpělé. Myslíte, že to ještě organizátoři oživí? My tak naivní už nejsme. Brzy však vydáváme další zpravodaj!

Archiv Sedmibojařského zpravodaje

První vydání | Druhé vydání | Třetí vydání | Čtvrté vydání
Na tomto čísle Corvina Declaratio se podíleli: Šéfredaktorka Sedmibojařského Zpravodaje: Madidess Leevian Technická stránka Zpravodaje: John Werewolf Korektura a vizuální úprava článků: Janel Weil, John Werewolf, Larrie Larstonová Ilustrátoři: John Werewolf, Larrie Larstonová Autoři článků: Janel Weil, Larrie Larstonová, Lilien Emity Meissed, Linn Rose Lairová, Madidess Leevian Šéfredaktorka Corvina (a ta, na kterou se má křičet, když vyvstanou připomínky): Larrie Larstonová Poděkování: Děkujeme organizátorům Sedmiboje a všem, kteří se zasloužili o jeho konání, že se zhostili tak náročného úkolu a tak mistrně předvedli svá umění. Nebýt vás, nemáme o čem psát a co si užívat. Dále děkujeme všem zúčastněným, soutěžícím i porotě, že byli tak skvělými objekty zájmu a subjekty našich článků. Veliké díky patří rovněž siru Johnu Werewolfovi za to, že před každým vydáním ochotně přiskočil a vyrobil nám k němu líbeznou tvářičku. Nu, a asi největší dík patří všem čtenářům, protože bez vás by to nešlo, protože vy jste naše inspirace a motivace a ženete nás kupředu. Děkujeme vám všem a loučíme se se Sedmibojařským zpravodajem třetího ročníku Sedmiboje!