Pod cípem příprav - Elle Sutherland

Vážená paní profesorka Letání na koštěti, Numerologie a Věštění je dnes především známá jako hlavní organizátorka Sedmiboje - Elle Sutherland! Ochotně si s námi sedla ke Třem košťatům a poskytla nám rozhovor.Držitelka Picatrixova řádu čarodějů, instruktorka létání na koštěti (viz. její předmět) a stvořitelka letošního Sedmiboje - to vše je madam Elle Sutherland. Po řádné domluvě a z její strany zápisu do již přeplněného diáře jsme se sešly u Tří košťat a při nějakém tom zmrzlinovém poháru jsme se pobavily o přípravách Sedmiboje. Paní profesorka nám mnohé prozradila, ať už jak vznikla porota, či zda by si ráda zkusila sama zasoutěžit v Sedmiboji. Jen sami čtěte!

***

Corvinus Declaratio: Jak probíhaly prvotní přípravy na Sedmiboj? Kdy přesně jste začala vše dávat dokupy?
p.p.Elle Sutherland: Inu, o Sedmiboji se začalo diskutovat kolem 3. února a od té doby jsem začala přemýšlet nad úkoly. Jedenáctého únorového dne pan řídící dal svolení, takže jsem úkolům začala dávat finální podobu. Když už byly úkoly jakžtakž připravené, a hlavně se vědělo, o jaké typy půjde, řada byla na termínech. To byl trochu oříšek, protože se už blížil březen, měsíc, kdy minulý Sedmiboj začínal a zpoždění by byl problém. Tak jako tak se pauza mezi úkoly musela zkrátit, tedy oproti minulému Sedmiboji. Nu a než se vše začalo vkládat do adminu, ještě se pozměnily odměny, přeci jen, i druhé a třetí místo by mělo být dobře odměněno.

Corvinus Declaratio: Říkáte "by mělo být dobře odměněno". 700 srpců a 500 (potažmo 600) bodů je vskutku vysoká odměna a první místo – celých 1700 srpců a 777 bodů k tomu – to je opravdu obrovská výhra. Z čí "kapsy" to půjde? Je snad nějaký skrytá zásobárna galeonů někde u Gringottových?
p.p.Elle Sutherland: Tak první místo není žádným překvapením, to je stále stejné. Ale vzhledem k tomu, že jde o boj jednotlivců, měli by být odměněni hlavně oni. Proto se snížil počet bodů a zvýšila se peněžní odměna, a to nejen na druhém a třetím místě. A z čí kapsy? Inu, to by musela být kapsa od kabátu Hagrida, aby vystačila pro všechny soutěžící *zasní se*

Corvinus Declaratio: Zmiňovala jste, že nad úkoly jste začala přemýšlet již počátkem února a koncem února již byly téměř dokonalé a hotové. Dalo vám hodně práce vymyslet tyto úkoly? Odkud jste brala inspiraci?
p.p.Elle Sutherland: Přiznám se, že již zmínka o 7boji mě inspirovala a nápady pak za mnou přišly tak nějak samy, a přišlo jich celkem dost, takže byl velký výběr. A poté, co přišly úkoly i od kolegů, se vybraly ty, které seděly do konceptu tak, aby nebylo mnoho "kreslících" úkolů, či moc "psacích". Samozřejmě, nebylo lehké některá témata zpracovat tak, aby byla hodna Sedmiboje, tedy aby nebyla málo náročná, či až moc náročná. Myslím, že na úkolech je pro soutěžící nejtěžší nasednout na fantazii, a poté jí povolit uzdu.

Corvinus Declaratio: Zkusila byste si ráda Sedmiboj i z druhého pohledu - z pohledu účastníka? Pokud ano, co myslíte, že by vám dělalo největší problém, kreslící, nebo spíše psací úkoly?
p.p.Elle Sutherland: Ach ano, ráda. A přiznám se, že nad úkoly přemýšlím také v tom smyslu, jak já bych je vyřešila. A co by mi činilo větší problém? Inu, vždy jde o inspiraci, o nápad, pak už jde vše samo, takže spíš v tom vidím problém. Zpracovat svůj nápad písemně či jej nakreslit, to by mi bylo jedno, i když se přiznám, že jsem dlouho nic nekreslila, takže by mi asi dalo více zabrat to kreslení.

Corvinus Declaratio: Jak zvládáte Sedmiboj a vyučovat zároveň? Omezuje vám to nějaké (ať už kouzelnické či mudlovské) aktivity?
p.p.Elle Sutherland: Veškeré úkoly i příspěvky do soutěží hodnotím průběžně, takže když je čas věnovat se hlavně Sedmiboji, výuka na tom netratí. A mé aktivity? Zatím žádné neomezuji, snažím se vše stíhat, hlavně v době, kdy je klidněji, tedy když je úkol zadán a stejně tak jsou poslané instrukce porotě. Doufám, že i nadále bude čas, ráda bych své studenty létání, hlavně první ročníky, vzala létat. No co by to bylo za Létání na koštěti bez létání, že? *usměje se*

Corvinus Declaratio: Kdo vybíral porotce? Vy? Či pan ředitel? A proč právě tyto čtyři profesory?
p.p.Elle Sutherland: Porotu vybírají organizátoři. A sestavit porotu, to byl oříšek, neboť "nebarevných" profesorů - těch, co neměli nic společného s žádnou kolejí, ať jako studenti či kolejní ředitelé, těch je zde velmi málo. Tuším čtyři včetně mě. Já bohužel do poroty coby organizátor nemohu, a další profesoři nejsou tak aktivní, proto jsem si řekla, že holt budu muset sehnat od každé koleje jednoho porotce, aby to bylo férové, což nebylo nic lehkého, najít profesora, který je aktivní a který je ochotný být porotcem.

Corvinus Declaratio: Ale nakonec jste je vybrala. Jste nyní spokojená s výběrem?
p.p.Elle Sutherland: Ano, jsem. Nemám si na co stěžovat, každý porotce ohodnotil oba úkoly včas, a hlavně, žádný neodpadl. A doufám, že ani neodpadne *zaťuká na stůl*

 
Corvinus Declaratio: Stala se vám během příprav nějaká nemilá věc?
p.p.Elle Sutherland: Nemilého? Inu, pár překážek se našlo. Například jak jsem již říkala, sestavit porotu nebylo lehké, také termíny se několikrát předělávaly a samozřejmě i systém se občas postavil hlavu. Ale žádná velká tragédie se zatím nestala a věřím, že nestane. *opět zaťuká na stůl* Doufám, že zde nevyťukám ďolíček, to by mě Rosmeta hnala. *špitne a usměje se*

Corvinus Declaratio:
Co pro vás znamená fakt, že jste to právě vy, kdo připravoval soutěž, která je historicky významná a oblíbená? Až Sedmiboj skončí, bude se vám stýskat?
p.p.Elle Sutherland: Znamená to pro mě hlavně životní zkušenost a je mi potěšením, že jsem součástí Sedmiboje. A stýskat? Inu, já myslím, že budu ráda, až bude po všem, až si dám oddech. *natěšeně se usměje* Ale věřím, že po oddychu přijde těšení, a to na 4. ročník Sedmiboje.

Corvinus Declaratio: Děkujeme moc za rozhovor a přejeme hladký průběh Sedmiboje až do jeho samého konce.
p.p.Elle Sutherland: I já děkuji, a přeji mnoho čtenářů. * usměje se*

***

Poté jsme madam Elle propustili, aby mohla pokračovat v organizaci Sedmiboje, který cloumá hradem. Hodně štěstí, madam!
Šéfredaktorka Sedmibojařského Zpravodaje: Madidess Leevian
Zástupkyně šéfredaktorky Sedmibojařského Zpravodaje: Avreya Monowitz
Technická stránka Zpravodaje: John Werewolf
Korektura a vizuální úprava článků: John Werewolf, Larrie Larstonová, Madidess Leevian
Ilustrátoři: Avreya Monowitz, John Werewolf
Autoři článků: Annet Slapfootová, Avreya Monowitz, Elanius Aine Neil, Janel Weil, Katelyn Auster, Lilien Emity Meissed, Linn Rose Lairová, Madidess Leevian
Šéfredaktorka Corvina (a ta, na kterou se má křičet, když vyvstanou připomínky): Larrie Larstonová

Poděkování: Děkujeme Madidess Leevian, že se královsky zhostila velení Sedmibojařské redakce. Avreye Monowitz, že jí v tomto byla nápomocná. Samotným redaktorům pak, že v šibeničním termínu stihli připravit celý Zpravodaj a jedinkrát nezažádali o zvýšení platu. Děkujeme i siru Johnovi, našemu technickému mágovi, že nakreslil a stvořil Zpravodaji speciální obličejíček, na který se nám krásně kouká. A vám všem, naši čtenáři, protože jsme tu hlavně pro vás a bez vás by náš plátek nebyl nic než záchodová četba (protože teď jej pochopitelně čtete na těch nejreprezentativnějších místech ;)). Díky vám všem!